Energie

Wij willen een financiële besparing realiseren voor alle mensen die energie gebruiken. Niemand kan echt 100% zonder energie. Het is zaak dat de energie die gebruikt wordt enerzijds duurzaam wordt opgewekt, en anderzijds niet onnodig verloren gaat. Hergebruik van restwarmte is een voorbeeld hiervan. De koppeling met de infrastructuur zit onder andere in de innovaties waarmee je warmte kunt winnen uit rioleringen of afvalwaterleidingen van bijvoorbeeld grote energiemaatschappijen of rioolwaterzuiveringen.

De huidige samenleving kan niet zonder energie. Om iedereen te kunnen voorzien van energie zonder dat we de natuurlijke bronnen van de aarde uitputten, zal overgestapt moeten worden naar decentrale duurzame energieproductie. Ook zal meer de nadruk op de productie van elektriciteit komen te liggen omdat wij verwachten dat de behoefte aan elektriciteit zal groeien.

Deze elektriciteit kan onder andere geproduceerd worden middels zonnepanelen, diepe geothermie en wind en waterkracht. Schaalgrote kan variëren van huis- tot aan geothermische elektriciteitscentrales. Het grote voordeel van zonnepanelen is dat het op vrijwel elk gebouw aangebracht kan worden. Het grote voordeel van diepe geothermie is dat naast de productie van elektriciteit je restwarmte overhoudt wat geschikt is voor de verwarming van kassen of woonwijken.

Wij verzorgen het gehele proces van dergelijke energieprojecten, van initiatief tot en met ontwerp en realisatie.

Onze werkwijze is eerst kijken waar reductie mogelijk is om vervolgens te kijken of de rest van de energiebehoefte geproduceerd kan worden. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden van zonnepanelen te bespreken. Wij hebben een eigen installatieploeg voor het aanbrengen van zonnepaneel- of zonneboiler systemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of per telefoon +31 6 1920 8005