Ecosystemen

Door eenzijdige profitering is de balans tussen mens-omgeving weg. Door het herstellen van de balans is het mogelijk alle betrokken actoren te laten profiteren. Hierdoor ontstaat een duurzaam geheel. Als de balans tussen mens en natuur weer gerepareerd wordt kunnen beiden weer met elkaar leven zonder elkaar uit te putten, mits voldoende maatregelen genomen zijn.

Bright Green Solutions heeft internationale ervaring op het gebied van natuurherstellingswerkzaamheden, onder ander door het aanleggen van de zogenaamde sand storage dammen in droge rivierbeddingen in Afrika. Het aanleggen van deze dammen zorgt ervoor dat de evergreen spots weer terug komen doordat het grondwater hoger blijft staan. Gras zorgt weer voor voedsel voor geiten of koeien. Deze zorgen weer voor inkomen voor de mensen. Hierdoor kan een compleet dorp in Afrika weer tot bloei komen zolang de balans tussen mens en natuur gerespecteerd wordt.

Duurzaamheid kent geen grenzen !

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of per telefoon +31 6 1920 8005