Duurzaam bouwen

Bright Green Solutions is voorstander van duurzaam bouwen, renoveren en wonen. Wij streven naar het ontwerpen, realiseren en renoveren van meer huizen waarin duurzame materialen gebruikt worden. Hout is een duurzaam materiaal en zorgt ervoor dat uw huis “leeft” zodat u een prettig leefklimaat heeft. Hout kan, mits goed beheerd is bossen, een van de oplossingen zijn voor duurzaam bouwen. Bijkomend voordeel van hout is dat tijdens de groei CO2 opgenomen wordt. Zolang het hout niet verbrand wordt, blijft het CO2 gevangen in het hout. Wij werken hebben nauwe banden met een aantal FSC goedgekeurde houtverwerkingsbedrijven en kunnen het gehele traject van initiatief en ontwerp tot en met realisatie verzorgen.

Energiebesparing in gebouwen zonder in te leveren op comfort is belangrijk. Een goed voorbeeld van besparing op elektriciteit is bijvoorbeeld de inzet van LED verlichting als vervanging van de TL-buis in parkeergarages of kantoorgebouwen. LED verlichting zorgt voor een langere levensduur, een hogere lichtopbrengst en lagere kosten. Besparing op gas kan onder andere gerealiseerd worden door isolatie van de woning waarbij gebruikt wordt gemaakt van duurzame en/of natuurlijke materialen. Denk hierbij aan kruipruimtes, wanden, (tussen)vloeren en het dak. maar gebruik van duurzaam geproduceerde energie ook. Zo zijn er ook nieuwe mogelijkheden om het watergebruik te reduceren.

Bright Green Solutions kan ook zorgen voor duurzaam geproduceerde energie bijvoorbeeld door de gasrekening te reduceren door inzet van warmtewinning uit riolering, asfalt of bodem. Inzet van zonnepanelen of zonneboiler en koude/warmte opslag kunnen eveneens zorgen voor forse reductie in de zowel gas- als elektriciteitskosten.

Wij kunnen voor energie oplossingen zorgen op huis, straat, wijk of stadsniveau.

Voor meer informatie neem contact op met ons via het contactformulier of via telefoon +31 6 1920 8005